صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۳۰۸
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 شرکت فولاد مبارکه اصفهان
5،122،953
2 شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا

3 شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان 2،236،098