صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۶۳۰۸
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري ثابت حامی به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشندعنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.01 درصد حداقل سرمایه اولیه تاسقف50 میلیون ریال  با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20  میلیون ریال برای برگزاری مجامع  در طول یک سال مالی  با ارائه مدارک مثبته  با تصویب مجمع صندوق*

کارمزد مدیر

سالانه دو درصد(2%) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه
سه در هزار(0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و
سالانه دو درصد (2%) سود حاصل از گواهی  سپرده بانکی  و سپرده بانکی  و تا میزان  نصاب مجاز سرمایه گذاری
درآن ها.

کارمزد متولي

سالانه پنج در هزار(0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های تحت مدیریت صندوق که سالانه حداقل 350 میلیون ریال و حداکثر 700میلیون ریال خواهد بود.**

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 218 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 1 در هزار خالص ارزش روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد. ***

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ****

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 610 میلیون ریال با ارائه  مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.*****

 

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

کارمزد صدور

مبلغ صفر ریال برای صدور واحد سرمایه گذاری

 

مدير

 

 

 

کارمزد ابطال

 الف) بخش ثابت:
مبلغ صفر ریال برای ابطال واحد سرمایه گذاری

ب) بخش متغیر:

علاوه بر موارد بند الف مبالغ زیر
ب-1) 5% از قیمت ابطال  در صورتی که تاریخ ابطال  هفت روز  یا کمتر  با تاریخ صدور گواهی  سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال  در صورتی که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر  از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال  در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15روز و برابر یا کمتر  از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب-1) 2%% از قیمت ابطال  در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر  از 60روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

 

مدير


صندوق

صندوق

صندوق

صندوق

ب-1) 1% از قیمت ابطال  در صورتی که تاریخ ابطال بیش از60 روز و برابر یا کمتر  از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

صندوق